Kids Library Home

Welcome to the PrairieCat Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

PrairieCat
     
Available items only
Nearby Dewey Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Year Entries
810 Lib Bis : Bishop, Elizabeth,  2008 1
810 Lib Cat- 1 : Cather, Willa,  1986 1
810 Lib Cat- 3 : Cather, Willa,  1992 1
810 Lib Cra : Crane, Stephen,  1984 1
810 Lib Dub : Du Bois, W. E. B.  1986 1
810 Lib Eme : Emerson, Ralph Waldo,  1994 1
810 Lib Eme- 1 : Emerson, Ralph Waldo,  1983 1
810 Lib Fra : Franklin, Benjamin,  1987 1
810 Lib Ham : Hamilton, Alexander,  2001 1
810 Lib Hur : Hurston, Zora Neale.  1995 1
810 Lib Irv : Irving, Washington,  1983 1
810 Lib Irv- 2 : Irving, Washington,  1991 1
810 Lib Jam V. 1 : James, William,  1992 1
810 Lib Jam V. 2 : James, William,  1987 1
810 Lib Jam- 5 : James, Henry,  1993 1
810 Lib Jam- 6 : James, Henry,  1993 1
810 Lib Jam3 Lc1 : James, Henry,  1984 1
810 Lib Jam3 Lc2 : James, Henry,  1984 1
810 Lib Lew : Lewis, Sinclair,  1992 1
810 Lib Lin- 1 : Lincoln, Abraham,  1989 1
810 Lib Lon : Longfellow, Henry Wadsworth,  2000 1
810 Lib Lon- 2 : London, Jack,  1982 1
810 Lib Mad : Madison, James,  1999 1
810 Lib Mui : Muir, John,  1997 1
810 Lib Oco- 1 : O'Connor, Flannery.  1988 1
810 Lib One- 1 : O'Neill, Eugene,  1988 1
810 Lib One- 2 : O'Neill, Eugene,  1988 1
810 Lib One- 3 : O'Neill, Eugene,  1988 1
810 Lib Pai : Paine, Thomas,  1995 1
810 Lib Par- 1 : Parkman, Francis,  1983 1
810 Lib Par- 2 : Parkman, Francis,  1983 1
810 Lib Par- 3 : Parkman, Francis,  1991 1
810 Lib Poe : Poe, Edgar Allan,  1984 1
810 Lib Poe- 2 : Poe, Edgar Allan,  1984 1
810 Lib Pou : Pound, Ezra,  2003 1
810 Lib Rep   2
810 Lib Ste   3
810 Lib Tho   2
810 Lib Thu : Thurber, James,  1996 1
810 Lib Twa : Twain, Mark,  1982 1
810 Lib Twa- 1 : Twain, Mark,  1992 1
810 Lib Twa- 2 : Twain, Mark,  1992 1
810 Lib Was : Washington, George,  1997 1
810 Lib Wel : Welty, Eudora,  1998 1
810 Lib Wha- 2 : Wharton, Edith,  1990 1
810 Lib Whi : Whitman, Walt,  1982 1
810 Lib Wil : Wilder, Thornton,  2007 1
810 Lib Wil V1 : Williams, Tennessee,  2000 1
810 Lib Wil V2 : Williams, Tennessee,  2000 1
810 Lib Wri   2
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only